Điều khoản & Điều kiện

Bằng việc truy cập hoặc sử dụng trang web này, bạn đã đồng ý không hủy ngang đối với các điều kiện và điểu khoản dưới đây.

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện này trước khi sử dụng trang web Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện này trước khi sử dụng trang web. Trong trường hợp bạn không đồng ý với các điều khoản tại trang web này, vui lòng ngừng việc sử dụng.

Điều khoản Sử dụng Trang web

Các điều khoản sử dụng này (cùng với các tài liệu có liên quan) cho biết điều khoản nào sẽ mang lại lợi ích cho bạn từ trang web của chúng tôi Sensodyne.com.vn (trang web của chúng tôi), dù bạn là khách viếng thăm hay là người đã đăng ký thành viên. Phạm vi sử dụng trang web bao gồm truy cập, tìm kiếm, hoặc đăng ký để sử dụng trang web.

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng trước khi bắt đầu sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi khuyên bạn nên in ra một bản sao để tham khảo sau này.

Với việc sử dụng trang web của chúng tôi, đồng nghĩa bạn xác nhận đã chấp nhận các điều khoản sử dụng và đồng ý tuân thủ theo.

Nếu không đồng ý với các điều khoản sử dụng, bạn không được sử dụng trang web.

Các điều khoản Áp dụng khác

Các điều khoản này của chúng tôi có liên quan đến các điều khoản bổ sung sau đây và đồng thời cũng áp dụng cho bạn trong việc sử dụng trang web của chúng tôi:

  • Chính sách quyền riêng tư, là phần giải trình về các điều khoản mà trong đó chúng tôi sẽ tiến hành xử lý dữ liệu cá nhân thu thập được từ bạn, hoặc do bạn cung cấp cho chúng tôi. Với việc sử dụng trang web này, đồng nghĩa bạn đã đồng ý với quá trình xử lý và cần phải đảm bảo rằng những dữ liệu do bạn cung cấp là hoàn toàn chính xác.
  • Chính sách Sử dụng chấp nhận được, là phần giải trình về việc cho phép và không cho phép sử dụng trang web. Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn phải tuân thủ Chính sách Sử dụng chấp nhận được.
  • Chính sách Cookie, là phần giải trình về các thông tin liên quan đến cookie trên trang web của chúng tôi.

Thông tin về Chúng tôi

Sensodyne.com.vn là trang web được điều hành bởi CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM - Số 23 Đại Lộ Độc Lập, KCN Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Thay đổi Điều khoản

Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản sử dụng này tại bất kỳ thời điểm nào bằng cách điều chỉnh trang này.

Vui lòng thường xuyên kiểm tra trang này để nhận thông báo về những thay đổi của chúng tôi vì điều này có liên quan đến bạn.

Thay đổi Trang web

Chúng tôi có thể cập nhật trang web thường xuyên và thay đổi nội dung vào bất kỳ thời điểm nào. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng các nội dung trên trang web có thể hết hạn vào một số thời điểm nhất định, và chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật.

Chúng tôi không đảm bảo trang web của mình, hoặc các nội dung bên trong, không có lỗi hoặc sai sót.

Quyền Sở hữu Trí tuệ

Chúng tôi là chủ sở hữu, đồng thời là người được cho phép sử dụng quyền sở hữu trí tuệ trong trang web của mình, và các tài liệu phát hành trong đó. Tất cả công việc này đều được luật bản quyền và hiệp ước toàn cầu bảo vệ. Tất cả các quyền này đều được bảo hộ.

Bạn có thể in bất kỳ trang nào trong trang web của chúng tôi để làm bản sao và tải các đoạn trích để phục vụ cho mục đích cá nhân, đồng thời bạn còn có thể giới thiệu cho những người khác trong tổ chức của bạn biết về những nội dung được đăng tải trên trang web của chúng tôi.

Bạn không được sửa đổi bài viết hoặc con số trong bản sao tài liệu mà bạn đã in hoặc tải về dưới mọi hình thức, đồng thời bạn không được sử dụng bất kỳ hình ảnh minh họa, video, âm thanh hoặc đồ thị từ các văn bản đính kèm của chúng tôi.

Quyền tác giả (và những người đóng góp có danh tính) cho nội dung trang web của chúng tôi sẽ luôn được ghi nhận.

Bạn không được phép sử dụng bất cứ phần nào trong nội dung trang web của chúng tôi vào mục đích thương mại khi chưa nhận được giấy phép chấp thuận từ chúng tôi hoặc người cấp phép của chúng tôi.

Nếu in, sao chép hoặc tải bất kỳ phần nào trong trang web mà bị xem là vi phạm điều khoản sử dụng, bạn sẽ phải chấm dứt quyền sử dụng trang web ngay lập tức và phải chọn lựa hoặc hoàn trả lại hoặc phải hủy bỏ tất cả bản sao tài liệu mà bạn đang lưu trữ.

Nhãn hiệu Sensodyne và các vòng tròn là nhãn hiệu thuộc quyền sở hữu hoặc cấp cho GlaxoSmithKline group of companies.

Không phụ thuộc vào Thông tin

Nội dung chúng tôi cung cấp trên trang web chỉ là những thông tin tổng quát. Đây không phải là những lời khuyên xác thực hoàn toàn cho bạn. Bạn cần phải tham khảo lời khuyên từ các chuyên gia trước khi tham gia hoặc tạm ngừng áp dụng các nội dung trong trang web này.

Mọi thông tin trên trang web này không đưa ra lời khuyên hoặc đề xuất, và không nên sử dụng chúng vào các quyết định hay hành động. Bạn nên tham vấn lời khuyên từ các chuyên gia chăm sóc y tế đối với tình trạng của bạn.

Mặc dù chúng tôi có những nỗ lực tích cực để cập nhật thông tin cho trang web, tuy nhiên, dù chính thức hay không chính thức, chúng tôi vẫn không tuyên bố, cam kết hay đảm bảo rằng nội dung trong trang web này chính xác, hoàn chỉnh hoặc đã được cập nhật.

Phạm vi Trách nhiệm của Chúng tôi

Điều khoản sử dụng này sẽ không bao gồm hoặc ràng buộc trách nhiệm của chúng tôi đối với các trường hợp tử vong hoặc tổn thương do sự sơ suất, gian lận hoặc bao che gian lận, hoặc các trách nhiệm pháp lý khác, trừ khi pháp luật có quy định khác.

Trong phạm vi được pháp luật cho phép, chúng tôi loại trừ tất cả các điều kiện, cam kết, tuyên bố hoặc các điều khoản khác có thể áp dụng vào trang web hay bất kỳ nội dung nào trong trang web của chúng tôi, dù chính thức hay không chính thức.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ người dùng nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dù có trong hợp đồng hay không, các sai lầm (bao gồm do sơ suất) gây vi phạm pháp luật, hay nói cách khác, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc:

  • sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng trang web của chúng tôi; hoặc
  • sử dụng hoặc căn cứ vào nội dung hiển thị trên trang web của chúng tôi.

Nếu người truy cập là nhà kinh doanh, xin đặc biệt lưu ý, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về:

  • tổn thất lợi nhuận, doanh số bán hàng, kinh doanh, hoặc doanh thu;
  • gián đoạn trong kinh doanh;
  • mất các khoản tiết kiệm dự tính;
  • mất cơ hội kinh doanh, uy tín hoặc danh tiếng; hoặc
  • các tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp hoặc để lại hậu quả.

Nếu người truy cập là người tiêu dùng, xin lưu ý rằng chúng tôi chỉ cung cấp trang web cho mục đích sử dụng của cá nhân hoặc của gia đình. Vui lòng không sử dụng trang web chúng tôi vào mục đích thương mại hoặc kinh doanh, và chúng tôi không có trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất về lợi nhuận, việc kinh doanh, danh tiếng hoặc mất cơ hội kinh doanh của bạn.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do virus gây ra, tấn công DDoS hoặc những thứ gây hại về mặt kỹ thuật khác có thể lây nhiễm cho thiết bị máy tính, chương trình máy tính, dữ liệu hoặc tài liệu độc quyền khác của bạn do việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi để tải các nội dung trên đó hoặc trên bất kỳ trang web nào liên kết với nó.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho nội dung của các trang liên kết với trang web chúng tôi. Chúng tôi không có trách nhiệm chứng thực các trang web này. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn sử dụng chúng.

Đăng tải Nội dung trên Trang web của Chúng tôi

Bất cứ thời điểm nào bạn đăng tải nội dung hoặc bình luận hay liên lạc với những người dùng khác trên trang web của chúng tôi, bạn phải tuân thủ tiêu chuẩn nội dung đã được nêu trong mục Chính sách Sử dụng chấp nhận được của chúng tôi.

Bạn phải đảm bảo rằng tất cả những đóng góp đều tuân theo các tiêu chuẩn này và bạn sẽ có trách nhiệm pháp lý với chúng tôi cũng như bồi thường cho chúng tôi nếu có bất cứ sai phạm nào. Nếu bạn vừa là người tiêu dùng vừa là người dùng trang web của chúng tôi, điều này đồng nghĩa bạn sẽ chịu trách nhiệm cho mọi thiệt hại và tổn hại do những sai phạm trong cam kết của bạn gây ra.

Bất kỳ nội dung nào bạn đăng tải trên trang web của chúng tôi đều được xem là không bảo mật, không độc quyền và chúng tôi có quyền sử dụng, sao chép, đóng góp và tiết lộ cho bên thứ ba bất kỳ nội dung nào dưới bất kỳ mục đích gì. Chúng tôi cũng có quyền tự do sử dụng các ý tưởng, khái niệm, hiểu biết cũng như các kỹ thuật cho các mục đích bất kỳ, bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc phát triển, sản xuất, tiếp thị sản phẩm kết hợp với các thông tin này.

Chúng tôi có quyền tiết lộ danh tính của bạn cho bên thứ ba khi họ khẳng định nội dung bạn đăng tải trên trang của chúng tôi là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư của họ.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ pháp lý cho bên thứ ba bất kỳ đối với các nội dung hoặc tính chính xác của nội dung do bạn hoặc những người dùng khác trên trang web của chúng tôi đăng tải.

Chúng tôi có quyền gỡ bỏ những bài đăng mà theo chúng tôi là không phù hợp với tiêu chuẩn nội dung đã được nêu trong mục Chính sách Sử dụng chấp nhận được của chúng tôi.

Những quan điểm do các người dùng khác trên trang web của chúng tôi trình bày sẽ không thể hiện được quan điểm và giá trị của chúng tôi.

Virus

Chúng tôi không đảm bảo trang web của mình sẽ an toàn tuyệt đối hoặc không có lỗi hay virus.

Bạn chịu trách nhiệm cho việc cài đặt các chương trình máy tính, công nghệ thông tin và nền tảng để truy cập vào trang web của chúng tôi. Bạn nên sử dụng phần mềm diệt virus của riêng mình.

Bạn không được phép lạm dụng trang web của chúng tôi theo hướng cố ý lây lan virus, phần mềm độc hại, sâu máy tính, bom lô-gíc hoặc những thứ gây hại về mặt công nghệ khác. Bạn không được phép truy cập trái phép vào trang web, máy chủ chứa trang web của chúng tôi hay bất kỳ máy chủ nào khác, các máy tính hoặc cơ sở dữ liệu được liên kết với trang web của chúng tôi. Bạn không được tấn công trang web của chúng tôi thông qua các cuộc tấn công DoS và DDoS. Chúng tôi sẽ báo cáo tất cả những sai phạm cho các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan, đồng thời chúng tôi sẽ hợp tác với các cơ quan chức năng bằng cách tiết lộ danh tính của bạn cho họ. Trong những trường hợp như thế, quyền sử dụng trang web của bạn sẽ bị ngưng ngay lập tức.

Liên kết với Trang web của Chúng tôi

Bạn có thể liên kết với trang web của chúng tôi một cách trung thực, hợp pháp và không làm tổn hại hoặc lợi dụng danh tiếng của chúng tôi.

Bạn không được phép thiết lập các liên kết nhằm kêu gọi sự hỗ trợ, tán thành hoặc xác nhận khi không có mặt chúng tôi.

Bạn không được phép thiết lập các liên kết đến trang web của chúng tôi trên bất kỳ trang web nào không thuộc quyền sở hữu của bạn.

Trang web của chúng tôi không cho phép việc kết hợp với bất kỳ trang web nào khác, cũng không chấp nhận việc có liên kết dẫn đến các mục khác của trang web ngoại trừ liên kết đến trang chủ.

Chúng tôi có quyền chặn kết nối mà không cần thông báo.

Trang web mà bạn đang truy cập phải tuân thủ mọi yêu cầu về tiêu chuẩn nội dung đã được nêu trong mục Chính sách Sử dụng chấp nhận được của chúng tôi.

Nếu bạn muốn sử dụng nội dung trên trang web của chúng tôi ngoài những mục đích đã nêu ở trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 1800 5454 05

Các liên kết và Nguồn của bên thứ ba trong trang web của chúng tôi

Khi trang web của chúng tôi có chứa các liên kết dẫn đến nguồn và trang web khác do bên thứ ba cung cấp, những liên kết này chỉ có mục đích cung cấp thông tin cho bạn..

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của các nguồn và trang web này.

Báo cáo Tác dụng phụ cho chúng tôi

Chúng tôi khuyến khích khách hàng phản hồi về bất kỳ tác dụng phụ nào mà khách hàng nghi ngờ trong quá trình sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến về tác dụng phụ, vui lòng gửi mail về địa chỉ antoanthuoc@gsk.com. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi theo tổng đài tư vấn miễn phí (VNPT: 12032325/ Viettel: 12280189). Nếu bạn quan tâm về tác dụng phụ hoặc cho rằng chúng quan trọng, vui lòng trao đổi với bác sĩ, nha sĩ hoặc dược sĩ của bạn vì họ là những người sẽ cho bạn lời khuyên tốt nhất.

Luật áp dụng

Xin lưu ý, các điều khoản sử dụng này sẽ do Luật pháp Việt Nam quy định và chi phối, đồng thời cả bạn và chúng tôi phải đồng ý rằng toà án Việt Nam sẽ có thẩm quyền phán quyết.

Các thương hiệu

Sensodyne® là một thương hiệu thuộc tập đoàn GSK.

Liên hệ với chúng tôi

Vui lòng gửi liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại 1800 5454 05