Chính sách quyền riêng tư

DKSH ("chúng tôi" hay "DKSH") cam kết tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chính sách này (cùng với các điều khoản của chúng tôi về việc sử dụng và bất cứ tài liệu nào liên quan tới quyền riêng tư) đưa ra những cơ sở mà theo đó bất kì thông tin cá nhân nào chúng tôi thu thập từ bạn, hoặc bạn cung cấp cho chúng tôi đều sẽ được chúng tôi xử lý. Vui lòng đọc kĩ những phần sau đây để hiểu rõ những quan điểm và các vấn đề thực tiễn của chúng tôi liên quan tới thông tin cá nhân của bạn và cách thức chúng tôi xử lý thông tin.

Thông tin chúng tôi có thể thu thập từ bạn

Chúng tôi có thể thu thập và xử lí các dữ liệu từ bạn như sau:

 • Thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi bằng cách điền vào các biểu mẫu trên trang web http://www.Sensodyne.com.vn/ của chúng tôi. Tức là bao gồm những thông tin được cung cấp tại thời điểm bạn đăng ký sử dụng trang web của chúng tôi hay đăng tải các dữ liệu. Chúng tôi có thể truy vấn bạn về những thông tin bạn đưa vào các cuộc thi hay các chương trình khuyến mãi được chúng tôi tài trợ và khi bạn phản ánh một vấn đề lên trang web của chúng tôi.
 • Khi bạn liên hệ với chúng tôi, chúng tôi có thể lưu nội dung thành một bản ghi tương ứng.
 • Chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn hoàn thành các khảo sát mà chúng tôi sử dụng cho mục đích nghiên cứu, mặc dù bạn không bắt buộc phải trả lời các khảo sát đó.
 • Những thông tin chi tiết khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi bao gồm, tuy nhiên không giới hạn đối với, lưu lượng dữ liệu, địa chỉ dữ liệu, các trang blog và những dữ liệu thông tin liên lạc khác và các nguồn mà bạn truy cập. 

Trang web này được thiết kế không nhằm mục đích thu hút trẻ em duới 18 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ những người truy cập ở độ tuổi này thông qua trang web mà không có sự cho phép của phụ huynh hay người giám hộ.

Chúng tôi có thể thu thập thông tin về máy tính của bạn, bao gồm cả vị trí bạn đặt hệ thống vận hành và các trình duyệt web bạn truy cập trước đây và sau khi truy cập trang web này, thông tin đăng nhập máy chủ tiêu chuẩn và địa chỉ IP (xem bên dưới). Những thông tin này được tổng hợp nhằm thu thập các dữ liệu, chẳng hạn như tổng số lần bạn viếng thăm trang web của chúng tôi, tổng số người truy cập vào mỗi trang trong trang web này, và các tên miền của nhà cung cấp dịch vụ Internet cho những người truy cập. Chúng tôi sử dụng những thông tin này khi nó vẫn ở dạng tổng hợp nhằm hiểu được làm thế nào khách hàng truy cập được vào trang web của chúng tôi để chúng tôi có thể cải thiện điều này và chất lượng dịch vụ. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ những thông tin này với các công ty khác trong tập đoàn các công ty của GSK, nghĩa là các công ty con, các công ty mẹ và công ty con của nó, mà đã được nêu ra trong phần 1159 Luật Doanh nghiệp của Vương quốc Anh năm 2006 (tập đoàn GSK) và với các bên thứ ba khác.

Địa chỉ IP

Một địa chỉ IP (giao thức kết nối Internet) là tập hợp các chữ số đã được cập nhật một cách tự động cho máy của bạn bất cứ khi nào bạn đăng nhập vào nhà cung cấp dịch vụ Internet hay thông qua mạng máy tính cục bộ (LAN) hay mạng diện rộng (WAN) trong tổ chức của bạn. Các máy chủ của trang mạng sẽ tự động nhận biết máy tính của bạn thông qua địa chỉ IP đã được chỉ định cho máy tính của bạn trong suốt thời gian bạn kết nối trực tuyến.
Chúng tôi, hay các đại diện công ty của bên thứ ba, có thể thu thập các địa chỉ IP cho mục địch quản trị hệ thống và phân tích việc sử dụng trang web. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các địa chỉ IP để nhận diện người dùng trang web của chúng tôi khi chúng tôi cảm thấy vấn đề này là cần thiết để thực thi các điều khoản về việc sử dụng trang web này, hay để bảo vệ dịch vụ của chúng tôi và những người dùng khác.

Cookies

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để phân biệt bạn với những người dùng khác. Việc này giúp chúng tôi cung cấp cho bạn những trải nghiệm tốt nhất khi bạn truy cập trang web của chúng tôi và cũng cho phép chúng tôi cải thiện trang mạng của mình. Cookie là những tập tin nhỏ chứa một chuỗi các kí tự số và chữ do máy chủ cài đặt trên máy tính của bạn. Để biết thêm thông tin chi tiết về cookie mà chúng tôi sử dụng và các mục đích đi kèm, vui lòng xem phần Chính sách cookie.

Nơi chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của bạn

DKSH cam kết sử dụng các phương tiện hợp lý với mục đích thương mại để đảm bảo rằng những thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ một cách chắn chắn, và theo mức độ nhạy cảm của thông tin. GSK sử dụng một loạt các công nghệ và thủ tục bảo mật nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi sự truy cập trái phép, sử dụng và tiết lộ thông tin. Chẳng hạn, chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân bạn cung cấp cho GSK trên máy chủ với quyền truy cập hạn chế được đặt tại các cơ sở được kiểm soát.

Trường hợp bạn đã chọn được môt mật khẩu cho phép bạn truy cập vào những phần trên trang web của chúng tôi, bạn phải chịu trách nhiệm với việc bảo mật nó. Chúng tôi yêu cầu bạn không chia sẻ mật khẩu với bất kì ai. Tuy nhiên, việc truyền tải thông tin thông qua Internet không phải lúc nào cũng an toàn tuyệt đối. Dù chúng tôi đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi cũng không đảm bảo được sự an toàn khi thông tin cá nhân của bạn được chuyển tới trang web của chúng tôi, bất kì sự truyền tải nào cũng có nguy cơ từ phía bạn. Dù rằng chúng tôi không thể bảo đảm sẽ không xảy ra những sự mất mát, lạm dụng hay thay đổi gì của dữ liệu, nhưng một khi chúng tôi đã nhận được thông tin từ bạn, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để ngăn chặn những sự cố đáng tiếc như vậy xảy ra.

Quyền sử dụng thông tin

DKSH cam kết không mua bán trao đổi thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba. Tuy nhiên, đôi khi các bên thứ ba được DKSH lựa chọn để cung cấp cho GSK dịch vụ hỗ trợ kết nối với các trang web và các bên khác, bất kỳ thời điểm nào chúng tôi cũng có quyền sử dụng thông tin của bạn để cho phép họ cung cấp những dịch vụ này tới cho GSK. Bạn yên tâm rằng các công ty cung cấp dịch vụ hỗ trợ đều được GSK yêu cầu phải đáp ứng được các tiêu chuẩn về bảo vệ dữ liệu của GSK và nghiêm cấm sử dụng với mục đích cá nhân nào khác. Đặc biệt, DKSH không cho phép các nhà cung cấp dịch vụ sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các hoạt động quảng bá tiếp thị của riêng họ.

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn theo những cách sau:

 • Nhằm đảm bảo rằng nội dung từ trang web của chúng tôi được trình bày theo một cách thức hiệu quả nhất cho bạn và cho máy tính của bạn.
 • Nhằm cung cấp cho bạn thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu từ chúng tôi hay chúng tôi cảm thấy có thể bạn quan tâm đến, theo địa chỉ mà bạn đã đồng ý để chúng tôi liên lạc cho các mục đích như vậy.
 • Nhằm cho phép bạn tham gia vào các tính năng tương tác cho các dịch vụ của chúng tôi, khi bạn chấp thuận tùy chọn này.
 • Nhằm thông báo cho bạn về những thay đổi trong dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn nhằm cung cấp cho bạn những thông tin về các sản phẩm và dịch vụ bạn có thể quan tâm. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn nếu bạn đồng ý với điều này.

Nếu bạn không muốn chúng tôi sử dụng thông tin của mình theo cách này, vui lòng đánh dấu vào ô thích hợp trong bảng những thông tin nào chúng tôi thu thập từ bạn (mẫu đăng ký)

Tiết lộ thông tin của bạn

Chúng tôi có thể công khai những thông tin cá nhân của bạn tới bất kỳ thành viên nào trong tập đoàn GSK.

Chúng tôi có thể công khai những thông tin cá nhân của bạn tới bất kỳ bên thứ ba:

 • Trong trường hợp chúng tôi mua bán bất kì doanh nghiệp hay tài sản nào mà theo đó chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho người mua hoặc bán doanh nghiệp hay tài sản đó.
 • Nếu chúng tôi hay chính xác là tất cả tài sản của chúng tôi bị một bên thứ ba mua lại, trong trường hợp có kèm dữ liệu cá nhân của khách hàng, thì dữ liệu cá nhân này sẽ là một trong những tài sản được chuyển giao.
 • Nếu chúng tôi chịu trách nhiệm tiết lộ hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào, hoặc để thi hành hoặc áp dụng các điều khoản về việc sử dụng và các thoả thuận khác; hoặc để bảo vệ quyền, tài sản, hoặc sự an toàn của Tập đoàn GSK, khách hàng của chúng tôi, hoặc những người khác.

Các quyền của bạn

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi không xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị. Chúng tôi thường sẽ thông báo tới bạn (trước khi thu thập dữ liệu của bạn) nếu chúng tôi có ý định sử dụng dữ liệu của bạn cho các mục đích như vậy hoặc nếu chúng tôi có ý định tiết lộ những thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ ba có mục đích kể trên. Bạn có thể thực hiện quyền của mình để ngăn chặn điều này bằng cách kiểm tra những thông tin trong các ô thuộc biểu mẫu chúng tôi sử dụng để thu thập dữ liệu của bạn. Bạn cũng có thể thực thi quyền của mình bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ http://www.Sensodyne.com.vn/

Trang web của chúng tôi có thể, bất cứ lúc nào, chứa các liên kết đến và từ các trang web của bên thứ ba. Nếu bạn truy cập một liên kết bất kỳ đến các trang web nào khác, xin vui lòng lưu ý rằng các trang web đó có các Chính sách riêng tư riêng của họ và rằng chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với các chính sách này. Vui lòng kiểm tra các chính sách này trước khi bạn gửi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào đến các trang web đó.

Truy cập thông tin

Bộ Luật này cho phép bạn có quyền truy cập thông tin về mình. Quyền truy cập có thể được thực hiện theo quy định của Bộ Luật. Bất kỳ yêu cầu truy cập nào có thể phải chịu một khoản phí là £10 để đáp ứng chi phí của chúng tôi trong việc cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về bạn mà chúng tôi đang nắm.

Những thay đổi liên quan đến Chính sách quyền riêng tư

Bất kỳ sự thay đổi nào chúng tôi đưa ra trong Chính sách quyền riêng tư trong tương lai đều sẽ được công bố trên trang này.

Liên hệ

Chúng tôi sẵn lòng tiếp nhận các câu hỏi, đánh giá và yêu cầu liên quan đến Chính sách quyền riêng tư này. Để được giải quyết, xin vui lòng gửi đến địa chỉ

Công ty TNHH DKSH Việt Nam - Số 23 Đại Lộ Độc Lập, KCN Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An tỉnh Bình Dương.